Què proposam?
01.

Garantir que es pugui ser atès en la llengua oficial triada pel consumidor, tot recuperant la previsió de la llei de comerç de 2001, segons la qual, en els establiments al detall que disposen d’una plantilla laboral de més de tres treballadors, els consumidors tenen el dret de rebre resposta oral i escrita en la llengua oficial que triïn.

02.

Garantir que les persones que accedeixen a l’activitat comercial, a la prestació de serveis i a l’atenció al client, en general, també aquelles que ho facin en qualitat de treballadors assalariats, han d’estar en condicions de poder atendre els consumidors en qualsevol de les llengües oficials a les Illes Balears.

03.

Garantir que s’ofereix el funcionament en català de les pantalles d’atenció al client i altres mètodes interactius de consulta i compra instal·lats en establiments a les Illes Balears.

04.

Garantir que els consumidors tenguin dret que la senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix dels comerços oberts al públic, tant en l’interior com en l’exterior de l’establiment, siguin redactats, almanco, en català i en un format i mida no inferiors als de la resta de llengües.

05.

Garantir la presència del català en la informació bàsica de l’etiquetatge dels productes venuts a les Illes Balears.

06.

Garantir que els drets lingüístics que reculli la llei estiguin a disposició dels consumidors de manera immediata sense dilacions.

07.

Garantir que els drets lingüístics es respectin al sector del comerç, l’hostaleria, el turisme i la sanitat privada, tot modificant altres lleis sectorials.

08.

Recuperació de la disposició transitòria tercera del primer esborrany, que garantia mesures de suport a les empreses per a l’adequació lingüística per part de l’Administració.

09.

Establir que aquests drets lingüístics també puguin ser exercitsen l’àmbit digital (en webs, xarxes socials i comunicacions digitals) per part dels consumidors.

10.

Incorporaren el glossari els termes fonamentals esmentats dinsla llei “document d’oferta de productes” i “ser atès”, per tal de clarificar els drets que confereixen als consumidors.

Tornar a l'inici